ชื่อโรงงาน: บริษัท เอส.เอ็น.วี.แอพพาเรล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอส.เอ็น.วี.แอพพาเรล จำกัด

ประกอบกิจการ: ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป จำนวนจักรเย็บผ้า 33 เครื่อง

เลขทะเบียนโรงงาน: 2-23(1)-1/40

เลขที่ 4275/22 หมู่  ซอย  ถนน สุขุมวิท ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

โทรศัพท์: 3937798

เงินทุน 1212500 บาท

คนงาน 15 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, บางนา


Comments are closed.