ชื่อโรงงาน: บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อภิสิทธิ์ อินเตอร์พลาส จำกัด

ประกอบกิจการ: รับจ้างฉีดหล่อแบบผลิตภัณฑ์พลาสติค

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-53(1)-12/40

เลขที่ 33 หมู่  ซอย 132 ถนน  ตำบล บางบอน อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150

โทรศัพท์: 

เงินทุน 65000000 บาท

คนงาน 37 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, บางบอน


Comments are closed.