ชื่อโรงงาน: บริษัท ศิริเอกลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ศิริเอกลักษณ์ กรุ๊ป จำกัด

ประกอบกิจการ: กลึง กัด เจาะ ชิ้นงาน

เลขทะเบียนโรงงาน: ข3-64(13)-53/50

เลขที่ 608,610 หมู่  ซอย เทียนทะเล 26 แยก 3-1 ถนน บางขุนเทียนชายทะเล ตำบล ท่าข้าม อำเภอ บางขุนเทียน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150

โทรศัพท์: 

เงินทุน 20000000 บาท

คนงาน 0 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, บางขุนเทียน


Comments are closed.