ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูแทคไทย จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อีเล็คโทรนิค (I.C.)

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-69-7/34

เลขที่ 237 หมู่  ซอย  ถนน ลาซาล ตำบล บางนา อำเภอ บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260

โทรศัพท์: 3933126

เงินทุน 2977913428 บาท

คนงาน 3683 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, บางนา


Comments are closed.