ชื่อโรงงาน: บริษัท บริสุทธิ์การพิมพ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท บริสุทธิ์การพิมพ์ จำกัด

ประกอบกิจการ: สิ่งพิมพ์ พิมพ์ลวดลายลงบนกระดาษทุกชนิด

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-41(1)-14/47

เลขที่ 3725 หมู่ – ซอย ตรอกนอกเขต ถนน จันทน์ ตำบล บางโคล่ อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120

โทรศัพท์: 02-6748230-3

เงินทุน 26000000 บาท

คนงาน 50 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, บางคอแหลม


Comments are closed.