ชื่อโรงงาน: บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องดื่ม

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-20(2)-1/27

เลขที่ 288/18 หมู่ ซอย  ถนน เอกชัย ตำบล บางบอน อำเภอ บางบอน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150

โทรศัพท์: 4150100

เงินทุน 83000000 บาท

คนงาน 1134 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, บางบอน


Comments are closed.