ชื่อโรงงาน: บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ดาต้าโปรดักส์ ทอปปัง ฟอร์ม จำกัด

ประกอบกิจการ: พิมพ์กระดาษที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ และพิมพ์บัตรเคดิตต่างๆ

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(1)-1/2537-นนล.

เลขที่ 218นิคมฯลาดกระบัง หมู่  ซอย  ถนน ฉลองกรุง ตำบล ลำปลาทิว อำเภอ ลาดกระบัง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520

โทรศัพท์: 739-4339-42

เงินทุน 159000000 บาท

คนงาน 61 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, ลาดกระบัง


Comments are closed.