ชื่อโรงงาน: บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ประกอบกิจการ: แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไข่เพื่อใช้ประกอบเป็นอาหาร

เลขทะเบียนโรงงาน: 3-4(7)-1/47

เลขที่ 32/2 หมู่ ซอย -0 ถนน -0 ตำบล ลำต้อยติ่ง อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10530

โทรศัพท์: 02-9887701

เงินทุน 45000000 บาท

คนงาน 44 คน

 

รายชื่อโรงงานทั้งหมดใน กรุงเทพมหานคร, หนองจอก


Comments are closed.