บริษัท แคนาดอล เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แคนาดอล เอเชีย จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แคนาดอล เอเชีย จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แคนาดอล เอเชีย จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(8)-1/2544-ญอต.

ประกอบกิจการ: ข้อต่อท่อเหล็กประเภท ข้องอ, สามทาง, ข้อต่อลด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แคนาดอล เอเชีย จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-2/2551-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิต หม้อน้ำ และชุดระบายความร้อนสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แอร์ เรดิเอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ที แอนด์ เค ไฮเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ที แอนด์ เค ไฮเทค จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ที แอนด์ เค ไฮเทค จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ที แอนด์ เค ไฮเทค จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(9)-1/2558-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตเม็ดพลาสติกต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ที แอนด์ เค ไฮเทค จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.65-2/2545-ญอต.

ประกอบกิจการ: ไส้กรองอากาศ ไส้กรองน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันไฮโดรลิค ไส้กรองเครื่องจักรอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โฟลแมกซ์ ฟิลเทรชั่น จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซาโดชิมะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซาโดชิมะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซาโดชิมะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซาโดชิมะ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-1/2556-นอต.

ประกอบกิจการ: ขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะที่ทำจากเหล็กหรือโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซาโดชิมะ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(3)-1/2554-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโลหะ ทองแดง อลูมิเนียม ตะปู น๊อต สกรู และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยาม บี บี ซี เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย ออยล์ ไพพ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ไทย ออยล์ ไพพ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ออยล์ ไพพ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ออยล์ ไพพ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(13)-5/2555-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิต จำหน่าย ส่งออก ท่อน้ำมัน ท่อน้ำมันไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ ผลิตอุปกรณ์ถังน้ำมัน ถังน้ำมันไร้ตะเข็บชนิดต่างๆ และถังน้ำมันทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย ออยล์ ไพพ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.41(2)-1/2554-นอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตแม่พิมพ์สำหรบบางรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.78(1)-2/2554-นอต.

ประกอบกิจการ: ประกอบรถจักรยานยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ซอง เชน แมชชินเนอรี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แม็คไคย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

บริษัท แม็คไคย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ปลวกแดง ระยอง

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท แม็คไคย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท แม็คไคย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้

เลขทะเบียนโรงงาน: น.52(4)-2/2557-ญอต.

ประกอบกิจการ: ผลิตท่อยาง และฟองน้ำกันรั่วซึม (rubber hose extrusion, sponge seal extusion)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท แม็คไคย์ รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้