บริษัท เคมเทรด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เคมเทรด จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เคมเทรด จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เคมเทรด จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.43(2)-3/2543-นนป.

ประกอบกิจการ: เก็บรักษาเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เคมเทรด จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.61-1/2535-นนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เยอรมันเอนจิเนียริ่งแอนด์แมชีนเนอรี่ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(6)-4/2532-นนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตท่อและหลอดสแตนเลส

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสสตีล โปรดักส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท ไทรอัมพ์ทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ไทรอัมพ์ทรี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทรอัมพ์ทรี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทรอัมพ์ทรี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.87(4)-1/2532-ญนป.

ประกอบกิจการ: ต้นไม้ประดิษฐ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทรอัมพ์ทรี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.58(1)-1/2532-ญนป.

ประกอบกิจการ: คอนกรีตผสมเสร็จ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.20(2)-1/2541-ญนช.

ประกอบกิจการ: เครื่องดื่มน้ำหวานเข้มขน

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เฮลซ์ เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางชัน คันนายาว กรุงเทพมหานคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางชัน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.10(3)-2/2542-ญนช.

ประกอบกิจการ: ผลิตขนมขบเคี้ยวทำจากแป้ง,ขนมปังกรอบ,ขนมช็อกโกแลต,ถั่ว และข้าวโพด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-29/2535-ญนบ.

ประกอบกิจการ: ผลิตสารเคมีสำหรับระบบน้ำในหม้อไอน้ำ น้ำหล่อเย็น และอื่น ๆ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คูริตะ-จีเค เคมีคอล จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี บางเสาธง สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางพลี

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(7)-3/2539-นนบ.

ประกอบกิจการ: แม่พิมพ์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอนไก ไทย โมลดิ้งส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางพลี

บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู

บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปู

เลขทะเบียนโรงงาน: น.86-1/2549-นนป.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบหมวกกันกระแทก และหมวกนิรภัยสำหรับใช้เล่นกีฬา

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปู