บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-4/2554-นอน.

ประกอบกิจการ: แปรรูปเหล็ก

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.10(3)-1/2545-นนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปที่ทำจากแป้ง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท ไทย ลีไวไว ฟู้ด อินดัสตรี้ส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.46(2)-1/2540-ญบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ อาหารแทนน้ำตาล เครื่องสำอาง รวมทั้งรับจ้างบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์ทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โอลิค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-7/2549-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตและประกอบเบรค ชิ้นส่วนเบรค และประกอบเบรค รถยนต์ทุกชนิด

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อาเคโบโน เบรค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.45(1)-1/2554-ญอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตสีและทินเนอร์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มูซาชิ เพ้นท์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: สมุทรสาคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.8(1)-1/2549-นนส.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำดื่ม ชา กาแฟ เครื่องดิ่มชูกำลัง น้ำเมรัยผลไม้ชนิดต่างๆ น้ำผลไม้ น้ำสมุนไพร ผลไม้แห้ง เครื่องปรุงอาหาร และอาหารกระป๋อง

อ่านเพิ่มเติม บริษัท อินเตอร์ดริ้ง จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร พานทอง ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-3/2553-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตSHAFT&SCREWFORELECTRICMACHINE,ELECTRICAPPLIANCESANDAUTOMOBILEPART

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: บางปะอิน

เลขทะเบียนโรงงาน: น.14-1/2547-นบอ.

ประกอบกิจการ: ผลิตน้ำแข็งเพื่อการบริโภคและผลิตอาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที ได้แก่ ขนมโมจิ เยลลี่ และน้ำแข็งไส

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โคคุโบะ ร็อกไอซ์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.54-1/2546-ญอน.

ประกอบกิจการ: กระจกนิรภัย

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เมืองชลบุรี ชลบุรี

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: อมตะนคร

เลขทะเบียนโรงงาน: น.22(2)-1/2558-นอน.

ประกอบกิจการ: ผลิตผ้าเบาะรถยนต์(CARSEATFABRIC)และวัสดุภายในยานพาหนะ(AUTOMOTIVEINTERIORMATERIALS)รวมถึงอะไหล่และอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โมริริน ออโตโมทีฟ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร