สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค หนองแค สระบุรี

 

ชื่อโรงงาน: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง

ผู้ประกอบการ: สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง

นิคมอุตสาหกรรม: หนองแค

เลขทะเบียนโรงงาน: น.100(5)-1/2544-ญนค.

ประกอบกิจการ: ชุบเคลือบผิวโลหะด้วยสังกะสี (HOT DIP BALVANIZING)

อ่านเพิ่มเติม สยาม สตีล กัลป์วาไนซิ่ง – นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.64(12)-3/2545-ญบว.

ประกอบกิจการ: SLITTING, WINDING OF COPPER ALLOY STRIPS FOR ELECTRONICS MATERIALS AND REPACKING

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โกเบ อิเลคทรอนิคส์ แมททีเรียล (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.105-1/2547-ญบว.

ประกอบกิจการ: คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเฉพาะที่กำหนดในหมวด 1 ข้อ 1 ของภาคผนวกที่ 1 บัญชีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ท้ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2541) บด อัด เศษโลหะ เศษพลาสติกและนำชิ้นส่วนอีเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมผลิตเป็นวัตถุดิบเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการแยกสกัดโลหะมีค่า

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มีเทค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-2/2552-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตเครื่องรับ-ส่ง สัญญาณสายอากาศ

อ่านเพิ่มเติม บริษัท เอโอมิกซ์ จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.20(2)-1/2536-ญบว.

ประกอบกิจการ: หัวเชื้อเครื่องดื่ม

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-2/2552-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตแผ่นพลาสติก (Conductive Plastic)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท มารูไอ (เอเชีย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.69-3/2549-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วนโลหะกึ่งสำเร็จรูปสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ (AUTO PARTS)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท โซเด นากาโน (ไทยแลนด์) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.67(2)-1/2550-นบว.

ประกอบกิจการ: ผลิต ประกอบ ซ่อม หินเจียร (MINIATURE MOUNTED POINT & MOUNTED POINT)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท พรีซิสชั่น แอ็บเรซีฟ (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-5/2550-ญบว.

ประกอบกิจการ: ผลิตชิ้นส่วน แม่พิมพ์และอุปกรณ์รถยนต์ รวมทั้งชิ้นส่วน อะไหล่ และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

อ่านเพิ่มเติม บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า

บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

 

ชื่อโรงงาน: บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้ประกอบการ: บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด

นิคมอุตสาหกรรม: ไฮเทค บ้านหว้า

เลขทะเบียนโรงงาน: น.72-12/2545-ญบว.

ประกอบกิจการ: ตัวต้านทานทุกชนิด เช่น PLATE RESISTOR, ตัวขยายกำลัง (POWER TRANSISTOR)

อ่านเพิ่มเติม บริษัท นาคามูระ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด – นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค บ้านหว้า